Tuesday, 04/10/2022 - 14:29|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Th.S NGUYỄN NGỌC PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983715268
  • Email:
   ngocphuc.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S ĐỖ THU HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914383480
  • Email:
   dothuhoai83.c2tdh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • VŨ THÚY HOA VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH, Trưởng Ban nữ công
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976379669
  • Email:
   hoavan.tdh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S ĐÀO HẢI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH, Chủ nhiệm UBKT
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0938888683
  • Email:
   dhyenc2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BÙI ĐỨC HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987139886
  • Email:
   Giahuymusic.cg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: