Wednesday, 29/11/2023 - 12:40|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Th.S NGUYỄN VIỆT HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Trình độ:
   CNSP Toán
  • Điện thoại:
   0357174812
  • Email:
   vietha131298@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ thuật
  • Trình độ:
   CNSP Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0969680609
  • Email:
   trangmun.0629@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • VŨ THỊ THÚY NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Trình độ:
   CNSP Địa lý
  • Điện thoại:
   0966630923
  • Email:
   vuthithuyngan0610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • VŨ THỊ HẢI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Vật lý
  • Điện thoại:
   0363461648
  • Email:
   vuhaiyenhus@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN QUỐC HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Trình độ:
   CNSP Tin học
  • Điện thoại:
   0968758197
  • Email:
   quochuy.cnttsp2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S TRẦN THỊ THU HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Trình độ:
   Thạc sĩ Sinh học
  • Điện thoại:
   0982568812
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN ĐÔNG QUẾ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ văn
  • Trình độ:
   CNSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0945821968
  • Email:
   quedongtran.2001@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TẠ THỊ HOA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Trình độ:
   CNSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0384569552
  • Email:
   hoatathi90@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHÙNG TRƯỜNG NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDTC
  • Trình độ:
   CNSP GDTC
  • Điện thoại:
   0976749598
  • Email:
   phungtruongnamhb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN THỊ TRÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa lý
  • Trình độ:
   CNSP Địa lý
  • Điện thoại:
   0396674597
  • Email:
   tra02092001@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM THỊ HƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Trình độ:
   CNSP Toán
  • Điện thoại:
   0989095231
  • Email:
   phamhuongph288@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM THỊ HẢI ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên GDCD
  • Trình độ:
   CNSP GDCD
  • Điện thoại:
   0936688994
  • Email:
   phamhaianh99@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: