Thứ tư, 29/11/2023 - 12:08|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • NGUYỄN THU TRANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Trình độ:
   CN Khoa học thư viện
  • Điện thoại:
   0339199972
  • Email:
   trangtn.1401@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S ĐỖ THU HOÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914383480
  • Email:
   dothuhoai83.c2tdh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972568126
  • Email:
   hien.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN THANH HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Trình độ:
   Trung cấp y sĩ
  • Điện thoại:
   0983488185
  • Email:
   huyenyt1985@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM NGỌC DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng bảo vệ
  • Trình độ:
   Bộ đội nghỉ hưu
  • Điện thoại:
   0983745246
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGẠC ĐÌNH KIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Trình độ:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0929239586
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • KIM SƠN CUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Trình độ:
   THPT
  • Điện thoại:
   0936847111
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NGUYỄN HOÀNG ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Trình độ:
   THPT
  • Điện thoại:
   0988004664
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: