Tuesday, 04/10/2022 - 13:59|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • NGUYỄN THỊ THANH THẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Tổ Tự nhiên 1
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974435510
  • Email:
   thanhthao.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM NGỌC THI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986032881
  • Email:
   phamngocthi.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LỘC THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912813118
  • Email:
   locthithu1984@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S TRẦN THỊ MINH NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0332619910
  • Email:
   minhngoc.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • BÙI THỊ LAN ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Công nghệ
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972958528
  • Email:
   buianh.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHẠM VIỆT HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0339169089
  • Email:
   Hungpv.toanthongninh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NÔNG THỊ NGỌC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Tổ Tự nhiên 2
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988316992
  • Email:
   nongngoc.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • VŨ THÚY HOA VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976379669
  • Email:
   hoavan.tdh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S ĐÀO HẢI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật lý
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0938888683
  • Email:
   dhyenc2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S NGUYỄN THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Hóa học
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0399074020
  • Email:
   nguyenthihuong20101995@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Th.S PHẠM THU HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM Tổ Văn thể - Ngoại ngữ
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0932245652
  • Email:
   phamhuong.c2tranduyhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ HIỀN ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0354965811
  • Email:
   lehienanh99@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: